Supermarine Spitfire

Supermarine Spitfire var ett jaktplan som kan sägas ha varit av avgörande betydelse för de allierade under andra världskriget. Detta tack vare den roll som planet spelade under Slaget om Storbritannien, det vill säga den serie flygattacker som Tyskland utförde mot Storbritannien mellan den 10 juli och den 31 oktober 1940 med syfte att ta kontrollen över brittiskt luftrum. Storbritannien vann det slaget, och det går bara att föreställa sig vilka konsekvenser det hade haft för krigets utgång som helhet om Tyskland hade lyckats ta sig igenom Storbritanniens luftförsvar då.

Spitfire designades av Reginald Joseph Mitchell. Mitchell gick bort i cancer bara några år efter att hann färdigställt planet, vilket betydde att han aldrig fick uppleva den betydelse som hans skapelse skulle ha under kriget. Spitfire hade elliptiska vingar som var svåra att tillverka, något som till en början medförde att produktionen av Spitfires gick långsamt. Planet hade dock en stor fördel i att det hade en mycket kort vändradie, något som piloterna i Royal Air Force utnyttjade till fullo. Planet var från början utrustat med kulsprutor, men dessa kompletterades senare av automatkanoner, vilka till slut kom att ersätta kulsprutorna helt.spitfire_iia_p7350

Det var dock inte bara Royal Airforce som använde Spitfiren, utan flera av de allierade. Planet användes inte heller endast under andra världskriget, utan också före och efter kriget. Spitfire har faktiskt även använts inom det svenska flygvapnet, dock inte som jaktplan utan som spaningsplan. Mellan 1948 och 1955 användes 50 individer av Spitfire för spaning och rekognoscering.

En faktor som man inte tog någon hänsyn till alls när man konstruerade de plan som användes under andra världskriget, inklusive Spitfiren, var hur miljövänliga de var. Det var visserligen en stor strategisk fördel att ha bränslesnåla plan, eftersom det innebar att de fick större räckvidd, men miljöaspekten var knappast något man hade i åtanke. Man tar dock desto större hänsyn till miljön idag, inte bara när man konstruerar flygplan, utan bilar och allt annat som drivs av fossila bränslen. Om du har en dieselbil, och skulle vilja förbättra den både ur miljösynpunkt och gällande prestanda, kan därför dieseltrim vara en bra lösning.

Leave a Reply

mts_best