De Havilland Mosquito

De Havilland Mosquito var ett brittiskt stridsflygplan under andra världskriget. Det var unikt på flera sätt – dels för att det var ett av de mest mångsidiga flygplanen under andra världskriget, dels för att det var gjort av trä. Det förstnämnda gjorde att Mosquiton användes som bombplan, jaktbombplan, spaningsplan, nattjaktsplan och torpedflygplan. Att Mosquiton var gjord i trä gjorde att man inte var beroende av råvaror som var svåra att få tag på, så som aluminium. Istället kunde man använda den välutvecklade möbelindustrin i Storbritannien för att tillverka de Havilland Mosquito-plan. Förutom i Storbritannien tillverkades planet också i Kanada och Australien, och sammanlagt tillverkades knappt 7 800 exemplar.De_Havilland_DH-98_Mosquito_ExCC

De enda delarna av planet som var tillverkade av metall var landningsstället och motorfästena. Vingarna och flygkroppen var annars tillverkade av plywood, och hade förstärkningar av gran. Det kan vara svårt idag att tänka sig att man tillverkade flygplan av samma material som man använder för att tillverka karmar till fönster eller bord och stolar, men Mosquiton visade att det var fullt möjligt och till och med önskvärt; jämfört med tidigare bombflygplan var Mosquiton betydligt mer lättmanövrerad, och den var snabbare än till och med Spitfiren. Även det brittiska Luftministeriet på den tiden var skeptiska till ett plan av trä, trots att dess konstruktör, Geoffrey de Havilland, kunde bevisa att det var lika starkt som ett av aluminium. Med sin första prototyp, som var klar i september år 1940, fick han dock sista ordet, då han visade vad hans plan gick för.

Leave a Reply

mts_best