Bombflygplan

 

Under andra världskriget hade bombflygplanen, eller bombplanen, en stor betydelse. Konstruktionen på dessa flygplan var främst att klara av fiendemål bortom fronten. Attackflygplan å andra sidan bombade mål precis vid fronten. För att skydda bombplanen hade man ofta jaktplan som flög med. Flygplanen hade olika konstruktioner beroende på vilket ändamål de var tänka att användas till. Många fascineras än idag över flygplanen, dess utseende och funktion.

Några av de kända bombplanen som konstruerats är Boeing B-17 Flying Fortress, Avro Lancaster, Boeing B-52 Stratofortress och B-2 Spirit, men det finns även mängder av andra modeller. Om man är intresserad av olika typer av flygplan finns det snygga tavlor med motiv av stridsflygplan, bombplan och andra modeller. En fototapet kan även göra sig bra i det historieintresserade hemmet. Det finns även massor att läsa om krigets flygplan just för att de hade en så stor betydelse för kriget.

Alla de större nationerna satsade resurser på flygvapnet. Tyskland hade många modeller av allt från jaktplan, bombplan, attackflygplan och spaningsplan till transportflygplan, skolflygplan och helikoptrar. Om man vill se hur flygplanen ser ut kan man besöka ett virtuellt museum med flygplan från krigstiden.

1127px-C-47s_at_Tempelhof_Airport_Berlin_1948Det finns än idag kvar bombflygplan som används, framför allt till uppvisningar, men även för andra typer av flygningar. Tyvärr finns det vissa risker med att använda så pass gamla flygplan, även om man har genomfört omfattande restaurering. Om man bortser från att materialet är föråldrat får man också ta hänsyn till de svagheter som modellerna av den tiden hade. Det kunde exempelvis handla om att de inte hade förmågan att hålla ihop vid så höga hastigheter som de kunde komma upp i, och där delar av flygplanet lossnade. Det var inte heller helt ovanligt att flygplanen fattade eld av olika anledningar.

Under första världskriget började man på allvar att bygga flygplan för att störta fienden och fram till andra världskrigets utbrott la man ner stora resurser på att utveckla dessa. Under andra världskriget fick flygvapnet en mycket stor betydelse för de flesta större länder, trots att det fanns en hel del risker med att strida från himlen.

Leave a Reply

mts_best