Consolidated Model 28 Catalina

Consolidated Model 28 kom senare att få det mer lättuttalade namnet Catalina. Det var ett amerikanskt flygplan som hade lång räckvidd, och som därför lämpade sig särskilt väl för transport och övervakning. Tillverkaren var, som kan utläsas av flygplanets egentliga namn, Consolidated Aircraft Corporation, och ett tillägg till namnet, förkortningen PBY, betydde att planet var en patrullbombare av tillverkare Y (där Y alltså avsåg Consolidated Aircraft Corporation).

När Catalinaplanen flög för första gången var det i mellankrigstiden, år 1935. Planet var då ett rent sjöflygplan, som endast hade möjlighet att montera ett hjulställ för att man skulle kunna utföra reparationer på land. Catalina-modellen fick snart uppmärksamhet från amerikanska flottan, som insåg dess potential och tyckte om planets konstruktion, och beställde 166 plan från tillverkaren. Också RAF beställde in plan av Model 28, och det var i samband med detta som modellen fick namnet Catalina. Innan dess utrustades Model 28 även med ett infällningsbart landningsställ, vilket gjorde planet till ett amfibieplan.800px-Catalina_TP_47_Mattias_B

Catalinaplanen blev en viktig tillgång för de allierade under andra världskriget, där planen var med om flera insatser. Catalinaplanen kunde hålla sig i luften hela 18 timmar, och om man monterade på extra tankar (vilket gjordes under kriget) utökades planens möjliga aktionstid till 24 timmar. Catalinaplanen användes dels till det de passade bäst för, det vill säga transport och spaning, dels till mer aggressiva uppdrag. Catalinorna användes till exempel flera gånger framgångsrikt för att fälla sjunkbomber mot ubåtar.

Det var inte bara USA och Storbritannien av de allierade som använde sig av Catalinaplanen. Även Sovjetunionen fick licens för att tillverka en egen version av planet, som fick det något mindre romantiska namnet GST.

Idag finns Catalinaplanen bara kvar som minnen och kanske som något enstaka modellflygplan. Om du tycker om att skapa modellflygplan, vet du att det är viktigt att vistas i ett välventilerat rum när man bygger, eftersom det stiger ångor från målarfärgen och limmet. Man bör därför se till att ha en dörr som man lätt kan ställa upp när man vill få in lite extra luft. På Byggmax.se finns ett stort utbud av dörrar som passar alla behov, inklusive modellflygplansbygge.

Leave a Reply

mts_best